Infuzijska terapija

Za namen spremljanja bolnikov, ki potrebujejo intravenozne ali podkožne farmakološke terapije na domu, je podjetje Vivisol (v sodelovanju s strokovnjaki s tega področja) pripravilo poseben nabor storitev. Ta nabor obsega storitve za umetno prehrano, terapijo z inzulinsko črpalko, imunsko terapijo, protibolečinsko terapijo in storitve za bolnike s Parkinsonovo boleznijo.
Vsaka storitev vključuje najboljše možne naprave, ki jih je skrbno izbrala visoko specializirana ekipa strokovnjakov z različnih področij. Vse to se nato poveže z usposabljanjem pacienta in oskrbovalca (kliničnega ali negovalnega oziroma katerega od družinskih članov) za uporabo pripomočka. Ob odpustu iz bolnišnice so za skrb za bolnika pripravljene tudi ustrezne dejavnosti, skupaj s prehransko in zdravstveno oskrbo osebe. Vsa prizadevanja so usmerjena v čim bolj nemoten prehod na zdravljenje na domu.
 

Area Terapeutica