VIVISOL

Zgodovina

VZNEMIRLJIVA AVANTURA, KI KAR TRAJA …

ZAČETKI

Podjetje SOL, ki so ga leta 1927 ustanovile tri družine, je v svojih tovarnah proizvajalo kisik in acetilen za ladjedelnice v Livornu in Anconi. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja sta družini ustanoviteljici, Fumagalli in Annoni, prevzeli lastništvo nad celotnim podjetjem.

Od leta 1960 je skupina doživljala hiter razvoj in postala eno najbolj pomembnih podjetij na področju proizvodnje, uporabnih raziskav in dobave tehničnih, čistih in medicinskih plinov.

Leta 1980 podpiše oddelek skupine SOL v Grossettu pogodbo za distribucijo kisika pacientom v vsej provinci.

Leta 1986 začne VIVISOL tržiti koncentratorje, v letu 1987 začne izvajati storitev dobave kisika na dom v obliki tekočega plina.

                                                                                                                                                          

MEDNARODNA ŠIRITEV

Od leta 1990 VIVISOL svojo dejavnost širi čez meje Italije v številne države Evrope.

Leta 1991 v Belgijo, naslednjega leta 1992 pa otvorijo izpostavo na Nizozemskem.

Leta 1993 odpre VIVISOL izpostavo v Avstriji. Po nenehnem iskanju bolj inovativnih rešitev so istega leta podpisane pogodbe z novimi dobavitelji najnovejše generacije stabilnih in prenosnih naprav za tekoči kisik.

VIVISOL se tudi naslednjih 27 let ozemeljsko širi. Leta 1994 v Francijo, v Nemčijo leta 1996. Leta 1998 je bilo ustanovljeno podjetje VIVISOL Francija s sedežem v Parizu, leta 2008 se VIVISOL ustanovi v Grčiji, nenazadnje pa leta 2014 tudi v Sloveniji.

Leta 1999 VIVISOL strategijo neposredne širitve kombinira s projekti partnerstva in prevzemi. Kar nekaj podjetij je postalo del skupine: nemško podjetje Ability Team (1999), francosko France Oxygéne (2000), Hospital Service iz Ivreje (2001) in nemško podjetje Elomed (2003).

Point s.r.l. iz Verone, uveljavljeno podjetje na področju vodenja in prodaje opreme za zdravje in Oxymed Medizintechnik GmbH iz Plaua v Nemčiji, sta se pridružili leta 2004. Medizintechnik Service & Handelszentrum GmbH je v skupino vstopilo leta 2006. Zadnji so se skupini pridružili Resmed Austria (2008), JLV Medical Hispana (2009) in Dolby Medical iz Združenega kraljestva (2010). Leta 2012 je podjetje nastopilo na turškem tržišču.

Četudi je VIVISOL multinacionalna družba, ima vedno v mislih avtonomnost izpostav. Vsaka država ima drugačen zdravstveni sistem, predpise, kulturo, tradicijo in običaje, ki se jim je potrebno prilagoditi, da bi se lahko delo kar se da dobro opravljalo.

RAZNOLIKOST

S širitvijo na tuje trge je tudi VIVISOL svoje storitve prilagajal novim okoljem.

Podjetje VIVISOL je svojo dejavnost začelo z izvajanjem terapije s kisikom na domu in izdatno prispevalo s tedaj inovativno terapijo s tekočim kisikom, ki je danes standard za dolgotrajno oskrbo.

Leta 1990 se je podjetje odločilo uporabiti svoje izkušnje in vire za razvoj novih storitev na številnih terapevtskih področjih. Leta 1992 je najprej v Italiji začelo ponujati storitev umetne prehrane na domu (Home Artificial Nutrition - HAN).

Leta 1994 se VIVISOL pojavi na področju aerosolnih terapij, leta 1996 utrdi svojo prisotnost pri nudenju terapije na domu pri težavah dihanja med spanjem in podpiše pogodbe z v svetu vodilnimi podjetji na področju diagnostike in terapevtike na tem področju.

Leta 1997 postane VIVISOL eno prvih podjetij, ki razmišlja o aplikacijah na domu za medicinsko oskrbo in diagnostiko na daljavo.

Naslednja širitev dejavnosti podjetja VIVISOL je vstop skupine na področje integralne oskrbe na domu (Integrated Home Assistance) leta 2001, in področje zdravstvene opreme leta 2003.

Leta 2005 podjetje uvede storitev za dobavo in upravljanje s sistemi za blaženje zaležanin in oskrbe kožnih razjed, leta 2009 pa inovativno storitev, ki je ponudila tehnološke naprave za komunikacijo s pogledom za nepokretne paciente, prizadete z resnimi živčno-mišičnimi obolenji.

Danes VIVISOL nenehno zre v prihodnost in trdno verjame, da so inovacije ključ za postavljanje novih ciljev na področju oskrbe na domu. Verjamemo, da so razvoj in izboljšave modelov naše storitve edina mogoča pot za rast podjetja in izboljšanje kakovosti življenja našim pacientom. Prav vsak pri VIVISOLU se zato čuti poklicanega, da prispeva k izboljšanju proizvodov in storitev, izrecno za vas, da ste deležni le najboljšega.