VIVISOL

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja VIVISOL je "Skrb za zdravje pacientov na domu".
Naš moto je "Izboljšajmo kakovost življenja".

Želja ponuditi boljšo kakovost življenja osebi, ki potrebuje oskrbo in ji omogočiti, da živi doma s svojo družino namesto v bolnišnici, ali dolgotrajno v oskrbovani ustanovi, je cilj, ki motivira vse zaposlene v podjetju VIVISOL.

Pacient je za nas ključnega pomena. Vsaka storitev, ki jo načrtujemo in izvajamo, je usmerjena v pacienta. Za nas pacienti niso le krhki subjekti naših storitev, pač pa predvsem osebe s pravico do najboljše možne kakovosti življenja in zadovoljevanja njihovih kliničnih in psihičnih potreb.

Vse VIVISOL storitve so načrtovane z mislijo varovanja zdravja, usmerjeno v pacienta, ki pa ne upošteva le potreb pacienta samega, ampak tudi oseb, ki ga obdajajo, posebno njegove družine in oseb, ki zanj skrbijo.

Podjetje je sodelovalo že s številnimi javnimi in zasebnimi akterji, ki so vpleteni v skrb za pacienta, da bi ustvarili inovativne rešitve za izvajanje in vodenje nalog za oskrbo na domu. Te sinergije sodelovanja so nam omogočile, da smo dosegli številne pomembne cilje za boljšo kakovost življenja, za pacienta in njegovo družino.

VIVISOL sledi poslovni politiki, ki je usmerjena v nenehne izboljšave storitvenih modelov. Da bi zdravstvenemu sistemu lahko nudili učinkovite in vzdržne asistenčne rešitve, znamo vire ustrezno upravljati in stroške ohranjati v okvirih razpoložljivih sredstev za zdravstvo.