VIVISOL

Kakovost

V razvojnem modelu podjetja VIVISOL sta KAKOVOST storitev in proizvodov, ter VARNOST pacientov na prvem mestu.

Podjetje je pridobilo certifikat kakovosti UNI EN ISO 9001:2008 za vse storitve, ki jih izvaja in ima certifikate za vse globalne centre v svoji mreži.