VIVISOL

Etični kodeks VIVISOL

Vivisol ima že dolgo veljaven etični kodeks, ki določa vrednote, na katerih sloni dejavnost skupine SOL group, je kažipot za našo filozofijo in vodilo za naše odnose s sodelavci, dobavitelji in uporabniki naših storitev.

Naš trenutno veljavni Etični kodeks velja od 1. januarja 2006 in zahteva, da ga upoštevajo vsi zaposleni in partnerji skupine.

Naši cilji so:

  • Promovirati kulturo, ki ceni poštenost, pripadnost in odgovornost na najvišjih etičnih načelih;
  •  Vedno delovati odgovorno, upoštevati načela moralne integritete in primernega načina vedenja;
  • Zagotavljati, da so naše storitve opravljene in proizvodi dobavljeni pravočasno, strokovno in na prijazen način, upoštevaje različne potrebe naših uporabnikov.

Pri oblikovanju naših projektov nas vodijo načela:

  • Ustrezno vedenje do svojih sodelavcev in uporabnikov naših storitev;
  • Pripadnost podjetju;
  • Učinkovita komunikacija;
  • Pripravljenost poslušati;
  • Reševanje težav, da problemi drugih ne postanejo naši problemi in spoznanje, da je potrebno pri vodenju ekonomskega procesa vedno upoštevati sistem vrednot.