VIVISOL

Medicinski pripomočki in podpora

Medicinski pripomočki in podpora

Vse več kroničnih obolenj in vse večja potreba po prenosu oskrbe iz bolnišnic k pacientom na dom od zdravstvenega sistema zahteva, da določi ustrezne standarde zdravstvene oskrbe in obenem zagotovi stroškovno vzdržnost, ki ne sme zanemariti uvajanja novih organizacijskih modelov in drastičnega zmanjšanja razsipnosti.

Vse VIVISOL storitve so načrtovane tako, da zdravstvenemu sistemu nudijo vzdržne rešitve za zaščito zdravja današnjih pacientov na način, ki ne ogroža ustanov in institucij, ki bodo oskrbo morale nuditi tudi bodočim generacijam.

Vzdržnost

Skupni faktor pri načrtovanju vseh VIVISOL storitev je usmerjen v zagotavljanje vzdržnosti za zdravstvene sisteme. To dosežemo tako, da oblikujemo storitve, ki ustrezajo štirim zahtevam:

Doslednost

Krepitev naše storitve s terapevtsko doslednostjo, torej pravilnim in konstantnim upoštevanjem predpisane terapije, je prvi korak k učinkovitosti terapije;

Spremljanje

Ustrezno spremljanje skozi čas omogoča zgodnjo diagnozo in je učinkovito preventivno orodje v korist zdravstvenim virom in zdravju državljanov;

Učinkovitost

Učinkoviti postopki z enakimi viri dosežejo več, enako storitev pa dosežejo kljub zmanjšanju virov. Učinkovitost je ključna za uspeh vsake storitve;

Cenovna učinkovitost

Zdravje je vedno bolj razumljeno kot primarna vrednota. Cilj zdravstvenega sistema je nuditi najboljše možne standarde zdravstvenih storitev, ko realne koristi za zdravje primerjamo z vloženimi viri.