VIVISOL

Zaposlitev

Osebje VIVISOL

Izbiramo osebe, ki so poleg potrebnega znanja in usposobljenosti sposobne komuniciranja, ustvarjanja konstruktivnih odnosov, dela v skupini in doseganja zastavljenih ciljev. Veliko pozornost posvečamo poštenju, predanosti, transparentnosti, inteligenci in prilagodljivosti.

Kako delamo

Pri podjetju VIVISOL zaposlene spodbujamo, da sprejemajo odločitve in delajo kar se da avtonomno, vsak na svojem področju pristojnosti in v vlogah, ki so mu dodeljene. Taka praksa gradi odgovornost, zanesljivost in zavedanje lastnih sposobnosti, ki v zameno spodbuja ustvarjalnost in inovativnost.

Usposabljanje in razvoj

Svet se hitro spreminja: obstoječe dejavnosti pospešujejo korak, ves čas se razvijajo nove tehnologije, uvajajo se inovativna informacijska in komunikacijska orodja za upravljanje. Vse to od naših zaposlenih zahteva, da ves čas izpopolnjujejo svoje sposobnosti in znanje. V takem smislu sta učenje in izobraževanje v najširšem pomenu sestavini kulture skupine SOL Group, ki sta obenem tudi središče, okoli katerega se vrti ves razvoj. Še pomembnejše za našo skupino, in torej tudi za VIVISOL, pa je osnovno pravilo, da se usposabljanje opravlja “na terenu”, kar zahteva nenehno in sodelujoče izpopolnjevanje med delom. Poleg le tega so na voljo tudi tečaji v zunanjih šolah.